Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

services3

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σ’όλο το φάσμα των υποθέσεων που επιτρέπεται να υπαχθούν στη διαμεσολάβηση βάσει του ελληνικού νόμου 3898/2010 (για τις υποθέσεις που υπάγονται δες εδώ). Οργανώνει σεμινάρια ενημέρωσης του θεσμού της διαμεσολάβησης καθώς και προσομοιώσεις σε επιχειρήσεις, σχολεία, επαγγελματίες, ιδιώτες, δικηγορικούς ή άλλους συλλόγους και εταιρίες.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαπραγματεύσεων, φυσικών ή και νομικών προσώπων, διευθέτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ μερών που θέλουν ανεπίσημα να λύσουν τις διαφορές τους. Συμβουλεύουμε επιχειρήσεις με ενδοεργασιακά προβλήματα και συγκρούσεις. Αναλαμβάνουμε την υποβοήθηση και τη σύναψη συμφωνιών (deal facilitation) μεταξύ μερών που προσπαθούν να ολοκληρώσουν συμφωνίες και δυσκολεύονται ως προς τις κρίσιμες τελικές λεπτομέρειες. Επίσης, οργανώνουμε επανορθωτικούς κύκλους, στο ασφαλές περιβάλλον των οποίων παρέχουμε τη δυνατότητα ελεύθερης έκφραση και επικοινωνίας των συμμετεχόντων. Οι επανορθωτικοί κύκλοι μπορούν καίρια να επιδιορθώσουν διαταραγμένες οικογενειακές σχέσεις, διαφωνίες εργασιακές, κοινωνικές διαταραχές, προβλήματα σε κοινότητες ή οργανισμούς.

Τέλος, το γραφείο μας αναλαμβάνει κάθε είδος δικηγορικών υποθέσεων: αστικές, εμπορικές, εργατικές, αποζημιώσεων, Κτηματολογίου, υπερχρεωμένων νοικοκυριών, εμπράγματες καθώς επίσης και Ποινικές υποθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας εδώ ή και στα τηλέφωνα: 2721400733 και 6930761125.

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

newspaper templates - theme rewards